Kurs Przewodnicki

Kurs na przewodników górskich beskidzkich ruszył w nowej formule 6 marca 2023 roku!

 • spotkanie organizacyjne odbyło się na początku marca, ale istnieje możliwość dołączenia w trakcie trwania kursu. 
 • wykłady odbywają się od 6 marca 2023 r. częściowo stacjonarnie (w Bratniaku), a częściowo online.
 • wyjazdy szkoleniowe i ważne wydarzenia:
  • Manewry SKPT (25/26 marca 2023 r.): dla kursantów nieklasyfikowane grupy z instruktorami lub dla chętnych start indywidualny.
  • II wycieczka szkoleniowa: dzienna, połączona ze zbieraniem lampionów 26 marca 2023 r..
  • wycieczka szkoleniowa: nocna, 15/16 kwietnia 2023 r. Wyjazd zamknięty (tylko dla kursantów).
  • Rajd Beskid Niski: 29 kwietnia - 7 maja 2023 r. (w tym próbne manewry dla kursantów).
  • III wycieczka szkoleniowa: dwudniowa, 20-21 maja 2023 r.
  • Wycieczka po Gdańsku z przewodnikiem: wstępnie w tygodniu 29 maja-2 czerwca 2023 r.
  • Wyjazd czerwcowy: 8-11 czerwca 2023 r.
 • kurs będzie mieć charakter modułowy, tj.:
  • Zaliczenie I semestru to przede wszystkim uprawnienia Organizatora Turystyki PTTK i możliwość wstąpienia do naszego Koła (jako członek-organizator),
  • II semestr to rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie profesji przewodnika górskiego,
  • III semestr to praktyki przewodnickie, egzaminy wewnętrzne do Koła (jako członek-przewodnik) i możliwość podejścia do egzaminów państwowych (przewodnik górski beskidzki klasy III).

Więcej szczegółów można uzyskać pisząc do nas na fb lub na maila.

Cerkiew pw. Opieki Bogarodzicy wzniesiona w pierwszej połowie XIX wieku. Konstrukcja trójdzielna, prezbiterium wydłużone z zakrystią. Wieża słupowo-ramowa z izbicą. Przy wieży kruchta.

Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1797 roku. Klucze do cerkwi można dostać po drugiej stronie drogi. Konstrukcja o wydłużonej sylwetce z wieżą słupowo-ramową z izbicą. Zachata wokół wie?y.

Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy (obecnie kościół pw. Wniebowzięcia NMP) wzniesiona w XVII w, odnawiana w 1820 roku, remontowana w 1899. Cerkiew orientowana, trójdzielna o konstrukcji zrębowej.

Wieża o konstrukcji słupowo-ramowej bez izbicy. Klucz do cerkwi znajduje się w domu nr 25, na górze, naprzeciw szkoły.

(2014)

Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1842 roku, wie?a z XVIII wieku słupowo-ramowa. Konstrukcja trójdzielna. Klucz od cerkwi u p. Józefa Madzika nieopodal mleczarni i sklepu. Obecnie filia Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

(2013)