Cerkiew pw. Orędownictwa Matki Boskiej (Pokrow) z 1855 roku, remontowana w 1983 r. Konstrukcja trójdzielna, wszystkie pomieszczenia jednakowej wysokości. Obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP.

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1779 roku. Odnawiana w 1874 i 1910 roku. Pierwotnie trójdzielna, obecnie dwudzielna. Wieża słupowo-ramowa z izbicą.

Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy (Prokow) z XVIII wieku odnawiana w 1880, 1907 i w ostatnich latach. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z izbicą. Zachata.

(2012)

(2012)

Cerkiew pw. św. Paraskewii z 1786 (1601?) roku. Obecnie kościół parafialny. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z izbicą.

(2014)

(2014)