Cerkiew pw. św. Michała z 1756 roku, przebudowana w XIX wieku. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z pozorną izbicą, wokół zachaty. Obecnie filia parafii rzymskokatolickiej w Uściu Gorlickim.

(2012)

Cerkiew pw. Opieki Bogorodzicy z 1780 roku.Odnawiana w 1932 roku i niedawno. Konstrukcja trójdzielna z murowanym prezbiterium. Wieża słupowo-ramowa z pozorną izbicą.

Cerkiew pw. św. Paraskewii z 1892 roku, rzekomo przebudowana w 1933 roku. Konstrukcja trójdzielna. Wieża słupowo-ramowa z izbicą.

(2012)

Cerkiew pw. św. Paraskewii postawiona w 1933 roku w miejscu wcześniej spalonej. Zbudowana na planie krzyża łacińskiego. fot. Andrzej Kubik