Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy (od 1945 roku kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej) z 1787 roku. Przebudowywana w 1879 roku (powiększona o wieżę) i w latach 1968-72. Murowana, kamienna, otynkowana, trójdzielna i orientowana. fot. Andrzej Kubik

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1757 roku, remontowana w 1796, 1826-28, 1914 i w latach 80-tych. Zakrystia zbudowana po 1933 roku. Konstrukcja trójdzielna, wieża słupowo-ramowa z izbicą akradowaną. Zachata z kruchtą od zachodu.

(2013)

Cerkiew pw. Michała Archanioła z 1762 roku, remontowana na prze?omie XIX i XX wieku i przebudowana. Ostatnio remontowana w latach 1975-78. Konstrukcja trójdzielna z wieżą zakończoną izbicą.

(2013)

(2013)

Cerkiew pw. św. Dymitra z 1755 roku, gruntownie przekształcona w pierwszej połowie XIX wieku. Kruchtę zachodnią zbudowano w 1874 roku. Remontowana w 1963 roku. Konstrukcja pierwotnie trójdzielna, obecnie dwudzielna z nawą wydłużoną. Przy prezbiterium zakrystia. Wieża słupowo-ramowa z izbicą.

Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana prawdopodobnie z 1832 roku, przebudowana w 1837 i 1900, remontowana na początku lat 90-tych. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z izbicą. Zachaty. Obecnie kościół rzymskokatolicki, filia parafii w Uściu Gorlickim. Na zwiedzenie świątyni trzeba mieć pozwolenie proboszcza z Uścia Gorlickiego.