(2013)

Cerkiew pw. św. Łukasza z 1876 roku, dawniej grekokatolicka obecnie prawosławna. Konstrukcja trójdzielna z wiezą słupowo-ramową z izbicą.

Cerkiew pw. św. Paraskewii z drugiej połowy XVII wieku (wg. tradycji z 1700 roku), obecna wieża z 1743 roku, odnawiana w 1811, 1904 i 1967 roku, remontowana w latach 1990-91. Obecnie kościół rzymskokatolicki, filia parafii w Uściu Gorlickim. Na zwiedzanie świątyni trzeba mieć pozwolenia proboszcza z Uścia Gorlickiego. Konstrukacja trójdzielna z zakrystią przy prezbiterium i wieżą słupowo-ramową z izbicą. Zachaty.

Cerkiew pw. św. Łukasza Ewangelisty z 1835 roku. Odnowiona w 1909 roku (podbita blachą) i 1965-66 roku. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z izbicą. Wokół wieży zachata.

Cerkiew pw. Narodzenia Najświętrzej Marii Panny z 1810 roku. Pierwotnie trójdzielna z wieżą w przedłużeniu babińca, nieco od niego szersza. Przebudowana w stosunku do pierwotnego założenia w 1928 roku poprzez rozbudowę nawy (poszerzenie z dwóch stron). Po obu stronach prezbiterium wzniesiono zakrystię. Obok (na zdjęciu) dzwonnica parawanowa z 1876 roku.