Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy wzniesiona prawdopodobnie w 1773 roku, remontowana w 1913. W roku 1947 kopuły nad nawą i prezbiterium spalone. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową nakrytą izbicą.

Murowana cerkiew z 1796 (1792?) roku, zrekonstruowana w 1985 r. dzięki staraniom ks. Czekaja.

(2012)

Murowana cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1801 roku. W latach 1945-58 była nieużywana, trzymano w środku owce. Remontowana w 1958 roku, a w 1960 roku odnowiona dach i ikonostas.

Cerkiew drewniana pw. św. Micha?a Archanioła o konstrukcji zrębowej z 1863 roku. Odnawiana w 1929 r. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z izbicą. Obecnie kościół grekokatolicki.

(2012)