Cerkiew pw. Michała Archanioła z XVIII wieku, rozbudowana i przekształcona w 1846 roku, odnawiana w 1923 i 1929 roku oraz w latach 1960-64. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramowa. Wokół zachata.

Cerkiew pw. św. Paraskewii z 1842-43 roku. Odnawiana w 1927 i 1968 roku. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z pozorną izbicą.

Cerkiew pw. Przeniesienia Relikwi św. Mikołaja z 1934 roku. Postawiona na miejscu starej cerkwi przeniesionej na to miejsce w 1792 roku ze Słowacji. W świątyni odbywają się nabożeństwa greko- i rzymskokatolickie. fot. Andrzej Kubik

Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1798 roku, remontowana w 1909. Konstrukcja trójdzielna, wieża słupowo-ramowa z izbicą, wokół zachaty.

(2012)