Cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1797 roku, rozbudowana w 1831 r. Obecnie kościół parafialny. Wewnątrz m.in. belka tęczowa i ambona (!). Konstrukcja trójdzielna, wieża słupowo-ramowa z izbicą, zachaty.

Cerkiew pw. św. Łukasza z pierwszej połowy XIX wieku (może w 1837 r.), przebudowywana w 1856 lub 1886 roku, odnawiana w 1965 roku. Konstrukcja trójdzielna z prezbiterium wydłużonym, zamkniętym trójbocznie z zakrystią.

Cerkiew pw. św. Dymitra z 1861 roku, odnawiana w 1916 roku. Konstrukcja trójdzielna z prezbiterium zamkniętym trójbocznie z zakrystią. Wie?a słupowo-ramowa z pozorną izbicą.

(2012)

Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego z 1604 roku, remontowana w latach 1778 i 1780. W 1813-14 roku przesunięto ją na obecne miejsce, z równoczesną budową nowego prezbiterium. Gruntownie odnawiana w latach 1962-65. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z izbicą.

Cerkiew pw. św. Dymitra przebudowana z dawniejszej w roku 1841. Odnawiana w 1965 roku oraz "obecnie". Trójdzielna o wydłużonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie z wieżą kwadratową o konstrukcji słupowo-ramowej z nadwieszoną izbicą.