Cerkiew pw. św. Jana Złotoustego z XX wieku wzorowana na cerkwiach kijowskich na planie krzyża greckiego, remontowana 1965-71, obecnie jako kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Była i jest przedmiotem sporu pomiędzy prawosławnymi i katolikami.

Cerkiew drewniana pw. św. Michała Archanioła z 1728 roku. Przebudowywana i dobudowywana w latach 1889 i 1903. Na zdjęciu ruina dzwonnicy murowanej z 1730 roku. Cerkiew rozebrano w 1946 roku.

Cerkiew pw. św. Michała z 1756 roku, przebudowana w XIX wieku. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z pozorną izbicą, wokół zachaty. Obecnie filia parafii rzymskokatolickiej w Uściu Gorlickim.

(2012)

Cerkiew pw. Opieki Bogorodzicy z 1780 roku.Odnawiana w 1932 roku i niedawno. Konstrukcja trójdzielna z murowanym prezbiterium. Wieża słupowo-ramowa z pozorną izbicą.

Cerkiew pw. św. Paraskewii z 1892 roku, rzekomo przebudowana w 1933 roku. Konstrukcja trójdzielna. Wieża słupowo-ramowa z izbicą.

(2012)