Cerkiew pw. Opieki Bogarodzicy wzniesiona w pierwszej połowie XIX wieku. Konstrukcja trójdzielna, prezbiterium wydłużone z zakrystią. Wieża słupowo-ramowa z izbicą. Przy wieży kruchta.

Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1797 roku. Klucze do cerkwi można dostać po drugiej stronie drogi. Konstrukcja o wydłużonej sylwetce z wieżą słupowo-ramową z izbicą. Zachata wokół wie?y.

Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy (obecnie kościół pw. Wniebowzięcia NMP) wzniesiona w XVII w, odnawiana w 1820 roku, remontowana w 1899. Cerkiew orientowana, trójdzielna o konstrukcji zrębowej.

Wieża o konstrukcji słupowo-ramowej bez izbicy. Klucz do cerkwi znajduje się w domu nr 25, na górze, naprzeciw szkoły.

(2014)

Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1842 roku, wie?a z XVIII wieku słupowo-ramowa. Konstrukcja trójdzielna. Klucz od cerkwi u p. Józefa Madzika nieopodal mleczarni i sklepu. Obecnie filia Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

(2013)