Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1797 roku. Klucze do cerkwi można dostać po drugiej stronie drogi. Konstrukcja o wydłużonej sylwetce z wieżą słupowo-ramową z izbicą. Zachata wokół wie?y.

Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy (obecnie kościół pw. Wniebowzięcia NMP) wzniesiona w XVII w, odnawiana w 1820 roku, remontowana w 1899. Cerkiew orientowana, trójdzielna o konstrukcji zrębowej.

Wieża o konstrukcji słupowo-ramowej bez izbicy. Klucz do cerkwi znajduje się w domu nr 25, na górze, naprzeciw szkoły.

(2014)

Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1842 roku, wie?a z XVIII wieku słupowo-ramowa. Konstrukcja trójdzielna. Klucz od cerkwi u p. Józefa Madzika nieopodal mleczarni i sklepu. Obecnie filia Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

(2013)

Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy wzniesiona prawdopodobnie w 1773 roku, remontowana w 1913. W roku 1947 kopuły nad nawą i prezbiterium spalone. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową nakrytą izbicą.

Murowana cerkiew z 1796 (1792?) roku, zrekonstruowana w 1985 r. dzięki staraniom ks. Czekaja.

(2012)