Murowana cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1801 roku. W latach 1945-58 była nieużywana, trzymano w środku owce. Remontowana w 1958 roku, a w 1960 roku odnowiona dach i ikonostas.

Cerkiew drewniana pw. św. Micha?a Archanioła o konstrukcji zrębowej z 1863 roku. Odnawiana w 1929 r. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z izbicą. Obecnie kościół grekokatolicki.

(2012)

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1797 roku, rozbudowana w 1831 r. Obecnie kościół parafialny. Wewnątrz m.in. belka tęczowa i ambona (!). Konstrukcja trójdzielna, wieża słupowo-ramowa z izbicą, zachaty.

Cerkiew pw. św. Łukasza z pierwszej połowy XIX wieku (może w 1837 r.), przebudowywana w 1856 lub 1886 roku, odnawiana w 1965 roku. Konstrukcja trójdzielna z prezbiterium wydłużonym, zamkniętym trójbocznie z zakrystią.