Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1790 roku o konstrukcji zrębowej z pozorną izbicą. Trójdzielna.

(2012)