W tej niepozornej miejscowości, leżącej niedaleko od Jeziora Solińskiego i Wołkowyi, oprócz całorocznego PTSMu można odnaleźć na wzgórzu także drewnianą cerkiew. Zbudowano ją w 1838 roku i gruntownie odnowiono w 1912 roku. Od 1948 roku użytkowana jest jako kościół i nosi nadal wezwanie świętej Paraskewy.

Budowla nie wyróżnia się może niczym nadzwyczajnym z zewnątrz, w środku jednak kryje unikalny ikonostas w formie polichromowanych płaskorzeźb. Według znawców, tego typu przedstawienia świętych w ikonostasie nie występują praktycznie w ogóle w karpackich cerkwiach.

Obok cerkwi stoi murowana dzwonnica parawanowa mająca trzy arkady. Zachowały się dwa dzwony, w tym jeden z 1744 roku. Za cerkwią znajdziemy cmentarz, jak również okazały, trzystuletni d?b. 

 Świątynią opiekuje się przewodnik górski na teren Beskidów Wschodnich, a równocześnie proboszcz bieszczadzkich parafii w Dwerniku i w Cisnej - Ksiądz Piotr Bartnik - ten sam, którego staraniem odnowiono cerkiew w Łopience i który, gdy tylko będzie miał możliwość, chętnie poopowiada o historii - także Górzanki...