Cerkiew pw. św. Mikołaja z 1790 roku, chociaż być może nawet z XVI-XVII wieku. Obecnie kościół parafialny. Obok drewniana dzwonnica szkieletowa z 1922 roku. Brak wyposażenia.