Rzepedź

Ze wszystkich cerkwi
najpiękniejsze jest składowisko
 drewna w Rzepedzi

Ludzie ubrani w korę
korują drzewa
naśladując głosy ptaków

Z koszul
parują wiersze

Biorę w dłoń
garść trocin
cerkiew

J.Harasymowicz

(2016)