Cerkiew pw. św. Dymitra z 1732 roku, obecnie nieużywana. Konserwowana w latach 1958-61.