Cerkiew pw. Narodzenia NMP z 1731 roku. W 1968 roku przeniesiona do MBL w Sanoku. Cerkiew typu bojkowskiego. Zainstalowany obecnie ikonostas z XVIII wieku pochodzi z Poździacza.