Cerkiew drewniana pw. św. Michała Archanioła z 1745 roku. Konstrukcja trójdzielna; nawy i prezbiterium pokrywają brogowe zwieńczenia łamane. Nad babińcem wieża osadzona na stropie. Ikonostas z XVIII wieku.