Cerkiew drewniana pw. św. Mikołaja z 1655 roku. Konstrukcja trójdzielna przykryta ośmiobocznymi zwieńczeniami. Ikonostas z XVIII wieku. Obok cerkwi drewniana dzwonnica.