Cerkiew pw. Opieki Bogarodzicielki z 1938 roku według projektu ukraińskiego architekta V. Sicinskieho. Typ bojkowski, konstrukcja trójdzielna.