Cerkiew pw. Bogarodzicy z 1770 roku, wielokrotnie odnawiana. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z pozorną izbicą. Wokół zachata.