Cerkiew pw. św. Mikołaja Biskupa z 1692 roku. Odnawiana wewnątrz w połowie XVIII wieku, restaurowana w 1902 roku. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z izbicą. Wokół zachata. Ikonostas z końca XVIII wieku.