Murowana cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1801 roku. W latach 1945-58 była nieużywana, trzymano w środku owce. Remontowana w 1958 roku, a w 1960 roku odnowiona dach i ikonostas.