Murowana cerkiew z 1796 (1792?) roku, zrekonstruowana w 1985 r. dzięki staraniom ks. Czekaja.

(2012)