Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy wzniesiona prawdopodobnie w 1773 roku, remontowana w 1913. W roku 1947 kopuły nad nawą i prezbiterium spalone. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową nakrytą izbicą.