Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1797 roku. Klucze do cerkwi można dostać po drugiej stronie drogi. Konstrukcja o wydłużonej sylwetce z wieżą słupowo-ramową z izbicą. Zachata wokół wie?y.