Cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1934 roku zbudowana w tzw. "ukraińskim stylu narodowym". Cerkwie w "stylu narodowym" zaczęły powstawać, kiedy na przełomie XIX i XX wieku rodziła się świadomość narodowa Ukraińców. Styl huculski został uznany za narodowy styl ukraiński. Budowla była oparta na planie krzyża greckiego z centralną kopułą na środku.