Cerkiew pw. św. Paraskewii postawiona w 1933 roku w miejscu wcześniej spalonej. Zbudowana na planie krzyża łacińskiego. fot. Andrzej Kubik