Cerkiew pw. św. Paraskewii z 1892 roku, rzekomo przebudowana w 1933 roku. Konstrukcja trójdzielna. Wieża słupowo-ramowa z izbicą.

(2012)