Cerkiew pw. Opieki Bogorodzicy z 1780 roku.Odnawiana w 1932 roku i niedawno. Konstrukcja trójdzielna z murowanym prezbiterium. Wieża słupowo-ramowa z pozorną izbicą.