Cerkiew pw. św. Jana Złotoustego z XX wieku wzorowana na cerkwiach kijowskich na planie krzyża greckiego, remontowana 1965-71, obecnie jako kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Była i jest przedmiotem sporu pomiędzy prawosławnymi i katolikami.