Cerkiew pw. św. Paraskewii z 1842-43 roku. Odnawiana w 1927 i 1968 roku. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z pozorną izbicą.