Cerkiew pw. Michała Archanioła z XVIII wieku, rozbudowana i przekształcona w 1846 roku, odnawiana w 1923 i 1929 roku oraz w latach 1960-64. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramowa. Wokół zachata.