Cerkiew pw. św. Łukasza z 1876 roku, dawniej grekokatolicka obecnie prawosławna. Konstrukcja trójdzielna z wiezą słupowo-ramową z izbicą.