Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1778 roku (najprawdopodobniej). Konstrukcja trójdzielna, wieżą słupowo-ramowa z izbicą. Wokół zachata. Cerkiew zbudowana zapewne z materiału pochodzącego ze wcześniejszej świątyni.

(2013, po remoncie)

(2013)