Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1782, przebudowana w 1841, remontowana pod koniec XIX w., 1930 i 1962-63. Na wzór tej cerkwi zbudowano cerkiew w dziale łemkowskim w skansenie we Lwowie. Konstrukcja trójdzielna, wieża słupowo-ramowa z izbicą, wokół zachaty.

(2013)