Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana prawdopodobnie z 1832 roku, przebudowana w 1837 i 1900, remontowana na początku lat 90-tych. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z izbicą. Zachaty. Obecnie kościół rzymskokatolicki, filia parafii w Uściu Gorlickim. Na zwiedzenie świątyni trzeba mieć pozwolenie proboszcza z Uścia Gorlickiego.