Cerkiew pw. św. Dymitra z 1755 roku, gruntownie przekształcona w pierwszej połowie XIX wieku. Kruchtę zachodnią zbudowano w 1874 roku. Remontowana w 1963 roku. Konstrukcja pierwotnie trójdzielna, obecnie dwudzielna z nawą wydłużoną. Przy prezbiterium zakrystia. Wieża słupowo-ramowa z izbicą.