Cerkiew pw. Michała Archanioła z 1762 roku, remontowana na prze?omie XIX i XX wieku i przebudowana. Ostatnio remontowana w latach 1975-78. Konstrukcja trójdzielna z wieżą zakończoną izbicą.

(2013)

(2013)