Cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1757 roku, remontowana w 1796, 1826-28, 1914 i w latach 80-tych. Zakrystia zbudowana po 1933 roku. Konstrukcja trójdzielna, wieża słupowo-ramowa z izbicą akradowaną. Zachata z kruchtą od zachodu.

(2013)