Cerkiew pw. św. Paraskewii z 1786 (1601?) roku. Obecnie kościół parafialny. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z izbicą.