Cerkiew pw. Orędownictwa Matki Boskiej (Pokrow) z 1855 roku, remontowana w 1983 r. Konstrukcja trójdzielna, wszystkie pomieszczenia jednakowej wysokości. Obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP.