Są dwie nowe zakładki:
Opis Koszulek, gdzie można zobaczyć wizualizację koszulek wraz z rozmiarami
oraz Zamów Koszulki, gdzie można przejść do formularza zamówień.