Dodaliśmy formularz, który należy wypełnić, aby umożliwić start osobom niepełnoletnim w wieku 14-17 lat pod opieką innej osoby dorosłej.

Ponadto dodaliśmy zakładkę organizatorzy.