Informujemy, że dyżur w dniu dzisiejszym jest przesunięty o 15 min na wcześniejszą godzinę. Odbędzie się on w godzinach 17:45 - 18:45.