Zaktualizowne listy startowe znajdują się już na stronie.