Zaktualizowaliśmy wyniki. Najważniejszą zmianą jest akceptowanie lampionu Omega1 na PK13 trasy Zaawansowanej jako PK - nie zmieniło to klasyfikacji.

Przedłużamy termin składania uwag do jutra, tj. 25 marca br., do północy.