Prezes:

Ela Pawelczyk 

 Wiceprezes d/s szkolenia
i imprez turystycznych:

Magda Chmara

 Wiceprezes d/s szkolenia
i imprez turystycznych:

Dorota Grześkowiak

     
 

Członek Zarządu d/s finansów:

Ola Grześkowiak 

Członek Zarządu d/s IT:

Tomek Bieliński 

Osoba wspierająca d/s kontaktów
z OS PTTK

Hubert Rachubiński

     

 

 

 Komisja Rewizyjna:

 Rafał Jendrzejewski Marek Pawłowski  Krzysztof Kruszyński  Lucyna Paszek 
       

 

Sąd Koleżeński

 Jerzy Dąbrowski Jerzy P. Luranc  Szymon Kałużyński