prezes:

Bartosz Pszczoliński

wiceprezes ds. szkolenia

Szymon Kałużyński

wiceprezes ds. organizacji imprez

Tomasz Radzikowski

członek zarządu ds. promocji i finansów:

Anita Czerwionka-Bielińska

członek zarządu ds. polityki informacyjnej:

Ryszard Milczarek

członek zarządu ds. kursu:

Michał Maryniak

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

Rafał Jendrzejewski
Krzysztof Nowak
Berenika Podrucka-Taczała
 

 

Sąd Koleżeński:

Agnieszka Bogdańska
Maciej Bogdański
Krzysztof Kruszyński