Drukuj
Kategoria: Techniczne

1. Szkolenie teoretyczne

(załącznik)

2. Zakres szkolenia praktycznego

(załącznik)

3. Warunki zaliczenia kursu

Egzaminy teoretyczne mogą odbywać się w postaci pisemnej lub ustnej.

Dzień szkoleniowy to dzień na wyjeździe, w trakcie którego każdy obecny na wyjeździe kursant ma możliwość wzięcia udziału w szkoleniu przez min. 6 godzin. Dopuszcza się połączenie skrajnych dni wyjazdu (przyjazd lub wyjazd, zakupy itp.) w jeden pełny dzień szkoleniowy.

4. Warunki wznowienia kursu

Kursanci, którzy nie ukończyli kursu, mogą go kontynuować w kolejnym roku. Warunki kontynuacji są następujące:

Uwaga: W przypadku wybitnych umiejętności lub ich wyraźnego braku u poszczególnych kursantów, Kierownictwo kursu w porozumieniu z Komisją Szkoleniową ma prawo do indywidualnego zmodyfikowania warunków jego zaliczenia i kontynuacji.

5. Zestawienie egzaminów teoretycznych.

Egzaminy połówkowe / OT:

Egzaminy przedprzejściowe oraz egzaminy wewnętrzne

Przedmioty wyróżnione wynikają z obecnego Rozporządzenia.