Cerkiew pw. Narodzenia Najświętrzej Marii Panny z 1810 roku. Pierwotnie trójdzielna z wieżą w przedłużeniu babińca, nieco od niego szersza. Przebudowana w stosunku do pierwotnego założenia w 1928 roku poprzez rozbudowę nawy (poszerzenie z dwóch stron). Po obu stronach prezbiterium wzniesiono zakrystię. Obok (na zdjęciu) dzwonnica parawanowa z 1876 roku.