1. Szkolenie teoretyczne

(załącznik)

2. Zakres szkolenia praktycznego

(załącznik)

3. Warunki zaliczenia kursu

 • Zaliczenie egzaminów teoretycznych: połówkowych/OT, przedprzejściowych i wewnętrznych.
 • Udział w min. trzech wycieczkach szkoleniowych.
 • Udział w szkoleniu praktycznym z I pomocy.
 • Obecność na min. 10 dniach na wyjazdach szkoleniowych.
 • Obecność i zaliczenie min. 10 dni Przejścia.
 • Zaliczenie Manewrów na Przejściu.

Egzaminy teoretyczne mogą odbywać się w postaci pisemnej lub ustnej.

Dzień szkoleniowy to dzień na wyjeździe, w trakcie którego każdy obecny na wyjeździe kursant ma możliwość wzięcia udziału w szkoleniu przez min. 6 godzin. Dopuszcza się połączenie skrajnych dni wyjazdu (przyjazd lub wyjazd, zakupy itp.) w jeden pełny dzień szkoleniowy.

4. Warunki wznowienia kursu

Kursanci, którzy nie ukończyli kursu, mogą go kontynuować w kolejnym roku. Warunki kontynuacji są następujące:

 • Egzaminy połówkowe/OT: należy zdać tylko te egzaminy, których się nie zaliczyło.
 • Egzaminy przedprzejściowe: należy zdać ponownie wszystkie egzaminy.
 • Wycieczki szkoleniowe: w przypadku uczestnictwa w 3 i więcej wycieczkach szkoleniowych wymagane jest uczestnictwo w min. jednej wycieczce. Jeżeli uczestniczyło się w mniejszej ilości należy wziąć ponownie udział w min. 2 wycieczkach.
 • Szkolenie praktycznie z I pomocy: raz zaliczonego szkolenia nie trzeba powtarzać.
 • NMnO: w przypadku uczestnictwa w Darżlubie lub Manewrach nie trzeba ponownie brać udziału.
 • Wyjazdy szkoleniowe: W przypadku zaliczenia 10 dni na wyjazdach należy zaliczyć ponownie min. 5 dni wyjazdowych. W przypadku zaliczenia mniejszej ilości dni w poprzednim roku należy ponownie pojechać na min. 10 dni.
 • Przejście: raz zaliczonego przejścia nie trzeba powtarzać. W przypadku zaliczenia mniej niż 10 dni w poprzednim roku, trzeba ponownie wyrobić minimum 10 dni.
 • Manewry: w przypadku zaliczenia przejścia, a niezaliczenia Manewrów można pojechać na Manewry w kolejnym roku lub w innym terminie ustalonym z kierownictwem kursu.
 • Egzaminy wewnętrzne: w razie niezaliczenia wszystkich egzaminów należy powtórzyć tylko niezaliczone.
 • Płatność: w znowienie kursu jest bezpłatne, pod warunkiem wcześniejszego, pełnego opłacenia kosztów materiałów kursowych. W przypadku opłacenia części należy dopłacić brakującą kwotę.

Uwaga: W przypadku wybitnych umiejętności lub ich wyraźnego braku u poszczególnych kursantów, Kierownictwo kursu w porozumieniu z Komisją Szkoleniową ma prawo do indywidualnego zmodyfikowania warunków jego zaliczenia i kontynuacji.

5. Zestawienie egzaminów teoretycznych.

Egzaminy połówkowe / OT:

 • Historia turystyki
 • Pierwsza pomoc
 • Metodyka
 • Finanse
 • Region Gdański
 • Ochrona przyrody
 • Architektura murowana
 • Beskidy Wschodnie
 • Beskidy Zachodnie
 • Tatry
 • Sudety

Egzaminy przedprzejściowe oraz egzaminy wewnętrzne

 • Topografia
 • Zagospodarowanie turystyczne
 • Przyroda
 • Geologia
 • Historia
 • Etnografia
 • Architektura drewniana
 • Ikona
 • Kościół wschodni

Przedmioty wyróżnione wynikają z obecnego Rozporządzenia.